Zajęcia laboratoryjne do przedmiotu Środowiska Obliczeń Symbolicznych dla 1 roku informatyki, prowadzone w oparciu o oprogramowanie Maple oraz Maxima.