Zajęcia laboratoryjne ze statystyki matematycznej dla 2. roku matematyki stosowanej