Zajęcia laboratoryjne do przedmiotu Statystyka matematyczna dla studentów II roku matematyki i ekonomii oraz III roku matematyki w ekonomii i finansach prowadzone w oparciu o program IBM SPSS Statistics.