Zajęcia laboratoryjne ze Statystyki matematycznej dla studentów II roku kierunku Matematyka i ekonomia (grupy lB i lC)

Zajęcia laboratoryjne do przedmiotu Statystyka matematyczna dla studentów II roku matematyki i ekonomii oraz III roku matematyki w ekonomii i finansach prowadzone w oparciu o program IBM SPSS Statistics.