Logo - kapitał ludzkiLogo - EU 

 

 

 

 


Projekt pn. „
Wzmocnienie potencjału dydaktycznegoUMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych

realizowany w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Zadanie 6:Wdrożenie nowych metod nauczania na kierunku informatyka – studia niestacjonarne