Zajęcia laboratoryjne w ramach realizacji projektu ,,IKS - Inwestycja w Kierunki Strategiczne na Wydziale Matematyki i Informatyki''