Laboratorium z przedmiotu Inżynieria oprogramowania dla grup LA i LD w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019. Zajęcia z grupą LA odbywają w środy od 14:15 do 15:45 w sali L3, z grupą LD w środy od 18:00 do 19:30 w sali L3.

Zajęcia w środy w Lab 4 w godz. 14-16

Zajęcia w czwartki w Lab 4 w godz. 14-16

Zajęcia w środy w Lab 4 w godz. 12-14

Zajęcia w czwartki w Lab 4 w godz. 16-18