Laboratorium z Inżynierii oprogramowania dla drugiego roku studiów pierwszego stopnia na kierunku Informatyka. Zajęcia odbywają się we środy od 16:15 do 17:45 w sali L5.

Zajęcia w środy w godz. 12-14 w Lab 4

Zajęcia w środy w godz. 8-10 w Lab 4

Zajęcia w czwartki w godz. 14.00-15.30 w Lab 5

Zajęcia w czwartki w godz. 12-14 w Lab 5

Wykład z Inżynierii oprogramowania dla drugiego roku studiów dziennych na kierunku informatyka, który odbywał się, do dnia 27 listopada 2019, w środy pd 14:15 do 15:45 w sali S9.