Laboratorium z Inżynierii oprogramowania dla drugiego roku studiów pierwszego stopnia na kierunku Informatyka. Zajęcia odbywają się we środy od 16:15 do 17:45 w sali L5.

Zajęcia w środy w godz. 12-14 w Lab 4

Zajęcia w środy w godz. 8-10 w Lab 4

Zajęcia w czwartki w godz. 14.00-15.30 w Lab 5

Zajęcia w czwartki w godz. 12-14 w Lab 5