Laboratorium z przedmiotu Inżynieria oprogramowania dla grup LC i LD w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018. Zajęcia z grupą LC odbywają w czwartki od 14:15 do 15:45 w sali L6, z grupą LD w czwartki od 818:00 do 19:30 w sali L6.