Ćwiczenia do przedmiotu Statystyka i eksploracja danych dla studentów I roku studiów II stopnia na kierunku Informatyka. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem programu IBM SPSS Statistics.

Ćwiczenia do przedmiotu Statystyka i eksploracja danych dla studentów I roku studiów II stopnia na kierunku Informatyka. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem programu IBM SPSS Statistics.