Celem kursu jest przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy matematycznej, niezbędnej do zrozumienia  innych przedmiotów.

Wykład i ćwiczenia dla II roku II stopnia studiów niestacjonarnych z informatyki.

Kurs podstaw statystyki dla studentów III roku NSI realizowany w oparciu o oprogramowanie PS IMAGO 4 (IBM SPSS Statistics 24).

Wybrane zagadnienia z metod analizy obrazu i dźwięku - studia niestacjonarne