Logiczne aspekty informatyki - wykład dla 2 roku niestacjonarnych studiów 2 stopnia