Laboratorium z przedmiotu Administrowanie usługami sieciowymi dla grupy LA w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 oraz dla studentów NSI. Zajęcia dla grupy LA odbywają w środy od 14:15 do 15:45 w sali L5 oraz w drugiej połowie semestru w czwartki, od 16:15 do 17:45 również w sali L5. Dla studentów NSI zajęcia odbywają się w sali L6.

Termin zajęć: wtorki, 9.00 - 12.00 (L5)

Termin zajęć: środa, 12.15 - 15.15 (L3)