Termin zajęć: poniedziałki, 12.15 - 15.15 (L4)

Termin zajęć: wtorki i czwartki, 8.15 - 9.45 (L4).

Termin zajęć: czwartki, 12.15 - 15.15 (L5).