Laboratorium z przedmiotu Programowanie równoległe i rozproszone dla grup LB i LE w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018. Zajęcia z grupą LB odbywają w czwartki od 12:15 do 13:45 w sali L4, z grupą LE w środy od 8:30 do 10:00 w sali L5.