Podstawy logiki, ze szczególnym uwzględnieniem semiotyki i logiki formalnej, dla 1 roku kierunku Bezpieczeństwo narodowe.