Programowanie procesorów kart graficznych (GPU) do obliczeń równoległych ogólnego zastosowania - laboratorium (CUDA, Thrust)
Programowanie procesorów kart graficznych (GPU) do obliczeń równoległych ogólnego zastosowania

Zajęcia laboratoryjne do przedmiotu Statystyka matematyczna dla studentów II roku Matematyki i ekonomii oraz III roku Matematyki, specjalność ,,Matematyka w ekonomii i finansach'' prowadzone w oparciu o program IBM SPSS Statistics.