Programowanie procesorów kart graficznych (GPU) do obliczeń równoległych ogólnego zastosowania - laboratorium (CUDA, Thrust)
Programowanie procesorów kart graficznych (GPU) do obliczeń równoległych ogólnego zastosowania

Zajęcia laboratoryjne do przedmiotu Statystyka matematyczna dla studentów III roku matematyki specjalność w ekonomii i finanasach. Prowadzone są w oparciu o program IBM SPSS Statistics.