Wykład z Eksploracji danych dla studentów I roku studiów II stopnia na kierunku Informatyka

Zajęcia laboratoryjne do przedmiotu ,,Eksploracja danych'' dla studentów I roku studiów II stopnia na kierunku Informatyka.

Kurs Eksploracji danych dla studentów III roku studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe.