Kurs Eksploracji danych dla studentów III roku studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe.