Laboratorium i konwersatorium z Administrowania usługami sieciowymi dla drugiego roku informatyki studiów niestacjonarnych drugiego stopnia w roku akademickim 2013/2014.

Laboratorium z przedmiotu Programowanie równoległe dla pierwszego roku studiów drugiego stopnia studiów niestacjonarnych. Zajęcia odbywają się w sali L4.