Krótki Opis kursu na przyszłość. Do wyszukiwarki.

Kurs modelowania rynków finansowych w pakiecie R.

Wykład z przedmiotu "Teoria Informacji" ma na celu przybliżenie słuchaczom podstawowych zagadnień i twierdzeń związanych z teorią informacji m.in. pojęcia entropii, kodu, czy tw. Shannona-Breimana-McMillana. Po zakończeniu kursu student powinien potrafić operować tymi pojęciami, jak również umieć zastosować je w praktyce.