Kurs podstaw statystyki dla studentów III roku NSI realizowany w oparciu o oprogramowanie IBM SPSS Statistics 21