Matematyka komputerowa LB 2mie

Ćwiczenia do przedmiotu Statystyka i eksploracja danych dla studentów I roku studiów II stopnia na kierunku Informatyka. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem programu IBM SPSS Statistics.

Praktyczne aspekty statystyki matematycznej w środowisku R.

Ćwiczenia laboratoryjne do przedmiotu Statystyka matematyczna dla studentów I roku studiów II stopnia matematyki sp. zastosowania.

Zajęcia laboratoryjne do przedmiotu Statystyka matematyczna dla studentów II roku Matematyki i ekonomii oraz III roku Matematyki, specjalność ,,Matematyka w ekonomii i finansach'' prowadzone w oparciu o program IBM SPSS Statistics.